کارویار

سایت کسب و کار و برون سپاری آنلاین پروژه

سایت برون سپاری پروژه کارویار

آیا پروژه ای دارید و برای انجام آن به دنبال متخصص می گردید؟
آیا به دنبال فایل ، مقاله ، طرح و نقشه ای هستید و آن را پیدا نمی کنید؟
آیاسوالی دارید که کسی به آن پاسخ نمی دهد؟
آیا به دنبال کسی می گردید که در پروژه به شما کمک کند؟
آیا متخصصی هستید که به دنبال کار یا انجام پروژه و کسب درآمد است؟

درکارویار ثبت نام کنید سپس پروژه خود را ارسال و از بین متخصصان(فریلنسر ها) انتخاب کنید
ارسال یک پروژه پروژه ها

کارویار – سایت کسب و کار و برون سپاری آنلاین پروژه

با هزینه کم پروژه خود را در کارویار برای متخصصان انتخابی خود ارسال کنید و در پروژه ها شرکت کنید. و کسب درآمد کنید.

در 2 دقیقه در سایت کارویار ثبت نام کنید و طرح و پروژه خود را به دست متخصصان انتخابی خود بسپارید و یا در هزاران پروژه ای که ارسال می شود شرکت کنید و پروژه را تحویل دهید و کسب درآمد کنید.

کارفرما فریلنسر

کارفرما

 1.  ثبت نام، و ورود به حساب کاربری.
 2. تکمیل و ویرایش حساب کاربری.
 3. ارسال جزئیات ایده و یا پروژه مد نظر.
 4. انتخاب بهترین پیشنهاد بر اساس بودجه و زمان تحویل.
 5. واریز بودجه پروژه به حساب فریلنسر و تحویل پروژه در زمان مقرر.
 6. رتبه و نظر به فریلنسر.

فریلنسر

 1.  ثبت نام، و ورود به حساب کاربری.
 2. تکمیل و ویرایش حساب کاربری.
 3. شرکت در پروژه های مطابق با مهارت انتخابی خود.
 4. انجام پروژه قبل از موعد مقرر و تحویل پروژه.
 5. رتبه و نظر به کارفرما.
 6. و دریافت درآمد از انجام پروژه.
ذخیره تغییرات
×