کارویار

سایت کسب و کار و برون سپاری آنلاین پروژه

جزئیات پروژه

1,000,000 تومان قیمت ثابت

 

طراحی اسکیس قسمتی از یک بلوار

نام و نام خانوادگی حامد
تلفن همراه 09010736080

طراحی دستی بصورت اسکیس قسمتی از یک بلوار در دست ساخت در شهر یزد
طرح طراحی شهری ارشد
زمان محدود ۴روز
ترجیحا یزد

لطفا وارد شوید تا پیشنهادهای این پروژه را مشاهده کنید.

لطفا وارد شوید برای پاسخ دادن.

ذخیره تغییرات
×