کارویار

سایت کسب و کار و برون سپاری آنلاین پروژه

جزئیات پروژه

نمونه سوالات و منابع آزمون های استخدامی شهرداری ها را اگر دارید در اختیار من قرار دهید. به صورت فایل و یا به صورت پستی

لطفا قیمت پیشنهادی خود را اعلام کنید و اگر سوالی دارید از بخش گفتگو بپرسید.

لطفا وارد شوید تا پیشنهادهای این پروژه را مشاهده کنید.

لطفا وارد شوید برای پاسخ دادن.

ذخیره تغییرات
×